Language class lessons

The standard sterile classroom environment-fluorescent lights, pale yellow paint on cinder block walls, a blackboard-emphasized the drudgery ahead for learning a language. It was also January, the darkest part of the year, the rainiest part of the year, when I began Norwegian class in Folkeuniversitetet in the Bergen city center on the southwest coast of... Continue Reading →

Dykking tvang meg til å bli kunstner

Dykking tvang meg til å bli kunstner av Janice Nigro (norsk redigerte av Eli Anita Engebø) to see the post in English go to  https://janikiink.com/2014/04/13/scuba-diving-made-me-an-artist/ Jeg hadde aldri tatt et bilde før jeg gikk under vann, og da jeg endelig gjorde det, ble det bestemt i siste minutt. Jeg var på vei til LAX tre... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑